SAMARBEIDSPARTNERE

U-Go er stolt samarbeidspartner med mange flotte mennesker, organisasjoner og bedrifter! Tusen takk for alt dere bidrar med!


Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken. Departementet jobber for lokale trafikksikkerhetstiltak.


EXTRASTIFTELSEN HELSE OG REHABILITERING

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering har 36 medlemsorganisasjoner, som alle jobber innen helse og frivillighet i Norge. Stiftelsen er finansiert med spillemidler, og får en andel (6,4 prosent) av overskuddet til Norsk Tipping. Midlene deles ut til prosjektarbeid i frivillige helseorganisasjoner, innen forebygging, rehabilitering og forskning. Alle frivillige helse- og pasientorganisasjoner kan søke om støtte gjennom ExtraStiftelsen, uavhengig av om organisasjonen er medlem i stiftelsen.

SPAREBANKSTIFTELSEN DNB

Sparebankstiftelsen DNB var med å etablere piloten Oslo og Akershus i 2017. De er en viktig bidragsyter til at kampanje ble startet opp.

Sparebankstiftelsen er en uavhengig stiftelse som støtter allmennyttige formål. «Vi utløser gode krefter» er deres visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

Samarbeidende kommuner

Akershus Fylkeskommune og Oslo kommune har vært sentrale samarbeidspartnere fra oppstartsåret 2017. I 2018 fortsetter samarbeidet. I tillegg samarbeider vi med Stavanger kommune, Bergen kommune, Buskerudbyen og Gromstad kommune.

Takk til vår mediesamarbeidsparter 1881.no, som bidrar med rådgivning og profilering til kampanjen.

Takk til alle våre premieleverandører som bidrar med kule premier. Les mer her http://www.u-go.no/p/24198/premierPowered by: Bloc