SAmtykkkeerklæring

Jeg velger å delta i U-Go og samtykker dermed til at jeg registrerer meg som deltaker i min klasse. Kampanjen er gratis for alle ungdomsskoleelever. Jeg oppretter en profil med brukernavn, mail og passord, men jeg vil ikke synes som annet enn medlem i en klasse. Du  registrerer deg med et brukernavn, ikke ditt ekte navn. Min kontaktinformasjon vil ikke bli benyttet til annen kommunikasjon enn eventuelt glemt passord. Jeg registrerer min aktivitet på www.u-go.no eller i U-Go app'en og kan registrere med GPS-funksjonalitet om jeg vil. Mine registreringsdata for en aktiv reisevei (sykle, skate, gå, sparkesykle eller annen aktiv reisevei) fra nett og APP blir ikke brukt til annet enn å beregne poenggjennomsnitt for klassen. Jeg kan til enhver tid velge å slette profilen min (ta tilbake samtykket), men da vil mine poeng ikke være tilgjengelig i beregningen av klassens gjennomsnitt. Alle data vil bli slettet etter at kampanjen er avsluttet og vinnerne er kåret, senest innen utgangen av juni 2018. Jeg samtykker til persornvernerklæringen. Kampanjen arrangeres av Norges Bedriftsidrettsforbund, som holder til på Ullevål stadion i Oslo. Les mer her (linkes til www.u-go.no) og lykke til!

PERSONVERNERKLÆRING

U-go er en applikasjon som gjør det mulig for brukeren å registrere turer til og fra skolen. Muligheten for å spore brukerens bevegelser på kart benyttes kun for å regne ut antall meter brukeren har forflyttet seg fra brukeren trykker på start til brukeren trykker på stopp. Ingenting spores uten at brukeren selv har gjort dette aktivt ved å trykke start.

Applikasjonen lagrer ikke brukerens bevegelser utover data om avstand.

Ved å installere U-Go applikasjonen på telefonen du disponerer, samtykker du til at U-go kan benytte telefonens posisjon for å kalkulere avstand. Data for tilbakelagt avstand vil bli lagret på din konto hos U-go.

Dine data blir behandlet og lagret i.h.t. Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), og forskrift av 15. desember 2000 nr. 1265 (personopplysningsforskriften). Det er kun Bedriftsidrettsforbundet og deres underleverandører som har tilgang til dine data. Ved spørsmål rundt Databehandleravtalen, kontakt Bedriftsidrettsforbundet.

U-go applikasjonen benytter GPS, Wifi, Bluetooth og teleoperatørenes basestasjoner for å angi din posisjon når du aktiverer U-Go. Ved bruk av U-Go vil applikasjonen benytte telefonens abonnement til kommunikasjon og kostnader rundt bruk av data vil bli belastet telefonens abonnement.

Vær OBS på at bruk av U-Go kan øke strømforbruket på telefonen du disponerer.


Vilkår for U-Go

U-Go er en kampanje med gratis app og nettside som lar deltakerne i kampanjen registrere sin aktive reisevei. Det er helt frivillig å registrere seg i kampanjen.  U-Go skal motivere til en aktiv hverdag og fungere som et bidrag til den norske folkehelsen.

Som del av kampanjen er appen U-Go utviklet. Appen er en mobilapplikasjon som kan registrere at man beveger seg aktivt enten ved å gå, sykle, skate, sparkesykle eller reise på en annen aktiv måte. U-Go appens front-end er utviklet av Automagi Ltd. og back-end av Bloc AS.

Som bruker av appen og/eller nettsiden må du lese og godta kampanjens brukervilkår og personvernerklæring. Ved nedlasting av appen og registrering som bruker av appen eller ved registrering som bruker på nettsiden anses du for å ha akseptert disse vilkårene:

  • Mobilapplikasjonen U-Go (appen) kan nedlastes fra Apples App Store og Google Play Store til smarttelefoner.
  • Du må registrere deg (epostadresse, selvvalgt brukernavn, skole, klasse, det er valgfritt om du vil registrere kjønn).
  • Dine personopplysninger vil kun brukes for å levere deg tjenestene beskrevet i kampanjen og deles ikke. All statistikk hentet fra kampanjen vil være anonymisert og ikke personlig.
  • De personopplysninger du gir fra deg ved registrering i appen vil ikke deles. Statistikk delt med samarbeidspartnere etter endt kampanje vil være anonymisert og ikke personlig.
  • Det er frivillig å registrere seg i kampanjen. Du kan når som helst melde deg av.

Ved deltakelse i kampanjen vil brukere bli bedt om å oppgi enkelte opplysninger om seg selv, som epostadresse, selvvalgt brukernavn,  klasse og skole. Appen vil samle transportdata fra brukerne så lenge U-Go er åpen og startet på mobiltelefonen.

Ved bruk av appen og/eller nettsiden samtykker du som bruker at opplysningene om deg samles og behandles til disse formål:

  • Bruk av opplysningene som er nødvendig for at du skal kunne bruke appen med oppgitt funksjonalitet. Dette inkluderer overføring til og behandling av opplysningene til Bloc AS, som er kampanjens driftsleverandør og databehandler. Dine personopplysninger vil ikke bli brukt til noen kommersielle formål eller bli delt. All statistikk hentet fra kampanjen vil være anonymisert og ikke personlig.
  • Bruk av aktivitetsopplysninger gruppevis til statistikk til våre rapporter og for evaluering av hvordan slike kampanjer fungerer som et tiltak for folkehelsen.
  • Det er frivillig å delta i kampanjen, og du kan når som helst trekke deg fra kampanjen og trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn ved å sende e-post til u-go@bedriftsidrett.no. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.
  • Ved endt kampanje vil alle personopplysninger bli slettet. 

Innsamlede personopplysninger vil aldri bli brukt til andre formål enn det som er beskrevet i denne brukeravtalen og personvernerklæringen. Dine personopplysninger vil aldri selges eller deles med andre tredjeparter enn de som er omtalt i brukervilkårene eller personvernerklæringen.

Dersom du har spørsmål til kampanjen ta kontakt på u-go@bedriftsidretten.no.


Bloc AS har utviklet denne nettsiden og løsningen. Dataene blir lagret på servere som er lokalisert i Oslo. Datasenteret er ISO sertifisert og er fysisk sikret med dobbel skallsikring. Teknisk er serverne er sikret med brannmur og last-balanserer (BIGIP). Alle dataer slettes etter kampanjeslutt. 

Powered by: Bloc