Informasjon om U-Go til kommuner

Aktiv skoleveikampanjen U-Go ble avholdt for første gang 3.-31. mai 2017.  Piloten ble gjennomført i Oslo og Akershus og driftes av Norges Bedriftsidrettsforbund. Målene for kampanjen var:

 • Å motivere ungdomsskoleelever til å bruke skoleveien sin aktivt. 
 • Å skape gode vaner som ungdommen kan ta med seg videre i livet.
 • Å formidle trafikksikkerhet gjennom aksjonen.
 • Å skape en engasjerende kampanje for målgruppen. 

Pilotkampanjen var en suksess! Med 3329 påmeldte og 1901 aktive deltakere fordelt på 59 skoler ble det til sammen syklet, gått, sparkesyklet og skatet 87 483 km! Alle klasser deltok som et lag og kunne vinne klassepremier som utflukt til fornøyelsespark, sykkelutstyr og kinobilletter til alle i klassen! 

I 2018 var aktivitetskonkurransen nasjonal.

I 2019 er det kommunene selv som dekker deltakelsen. Ta kontakt med prosjektleder Lotte Frost dersom dere ønsker et tilbud: lotte.frost@bedriftsidrett.no hvis du vil høre mer om kampanjen! Alle kommuner får mulighet til å inngå tilleggsavtaler på U-Go. Dersom kommunen ønsker assistanse til å gjennomføre kampanjen står team U-Go klare for å hjelpe til. Under vises ulike muligheter for avtaler. Alle avtaler skreddersys til kommunens behov og ønsker. 


Rammeavtale U-Go, altså gratis:

 • Nettløsning.
 • App og integrasjoner.
 • Løpende support.
 • Nasjonalt utviklet materiell.
 • Nasjonale premier.

 Tilleggspakke U-Go, small. 15.000

 • Lokal plan for utrulling av kampanjen.
 • Digital materiellpakke:
  • Infoskjerm.
  • Kampanjebilder og logo.
  • Trykket materiell, plakater til inntil 10 skoler.
 • Tilpasning av materiell til skolene.

Tilleggspakke U-Go, large. 25.000

 • Lokal plan for utrulling av kampanjen.
 • Digital materiellpakke:
  • Infoskjerm.
  • Kampanjebilder og logo.
  • Trykket materiell, plakater til inntil 20 skoler.
 • Tilpasning av materiell til skolene.
 • Åpningsarrangement. Etter avtale.
 • Lokal markedsføring, lokale mediepakker, PR. Etter avtale.


Dersom kommuner ønsker egen personlig kontaktperson og oppfølging/besøk hos skoler samt eventuelle foredrag på skoler kan man be om et eget tilbud på dette. Prisen vil avhenge av kommunens størrelse og omfang av oppgaver. Ta kontakt på lotte.frost@bedriftsidrett.no eller på telefon 950 76 232 for mer informasjon. 

Powered by: Bloc